PÄÄSEURA

Pääseuran tehtävänä on johtaa seuran ja sen jaostojen toimintaa, huolehtia ja vastata taloudenhoidosta sekä omaisuudesta. Seuran edustajana toimii syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain.

Johtokunnan tehtävänä erityisesti on:

- Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoitus ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaan.

- Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetuksien mukaisesti.

- Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan.

- Hoitaa seuran taloutta.

- Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

 Varsinainen urheilutoiminta on lajijaostojen vastuulla. Pääseura voi myös itse järjestää erilaisia seuraa ja sen toimintaa tukevia tai edistäviä tapahtumia.