Kameravalvonnan tietosuojaseloste

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 10.04.2019

1 Rekisterin nimi

Vähänkyrön Viesti ry:n tallentava kameravalvonta

2 Rekisterinpitäjä

Vähänkyrön Viesti ry

c/o Terhi Ontto-Panula

Jokivarsitie 93, 66500 Vähäkyrö
+358 405585140

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja Terhi Ontto-Panula

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmä tarkoitus on:

  • omaisuuden suojaaminen
  • turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

5 Rekisterin tietosisältö

  • Valvontakameroiden kuvatallenne
  • Tallennuspaikka
  • Tallennusaika

6 Käsittelyperuste

Yleinen etu ja omaisuuden suojaus (turvallisuus, rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen)

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Kamerat käynnistyvät, kun sen alueelle tulee liikettä. Kameravalvonta kuvaa tallentaen still-kuvia ja henkilöitä määritetyistä alueista.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan kuva-aineistoa voidaan luovuttaa Saarenpään urheilumajan  turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen tai luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kamerat ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa koteloissa, joihin pääsy on vain nimetyillä henkilöillä.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tallentava kameravalvonta on osa turvallisuutta ja sen toteuttamiseen käytettävä kuva-aineisto ovat salassa pidettävää aineistoa. Tietoa luovutetaan vain VäVi:in urheilumajan turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen väärinkäyttö- tai rikosepäilyssä poliisille esitutkintamateriaaliksi.